Logopediste

Bij het maken van mijn studiekeuze was het al meteen duidelijk dat ik graag met kinderen wou werken. Ik twijfelde even tussen kleuteronderwijs, lager onderwijs en logopedie, maar het individueel werken met kinderen met een ontwikkelings- of leerachterstand boeide mij heel erg. Vandaar besloot ik ook om mij toe te spitsen op de logopedie.

In 2009 studeerde ik af aan de Arteveldehogeschool in Gent als Bachelor in de logopedie.
Nadat ik stage had gevolgd in verschillende settings (School voor buitengewoon onderwijs, Revalidatiecentrum voor volwassenen met niet aangeboren hersenletsels en een zelfstandige logopedische praktijk) was het voor mij ook meteen duidelijk welke weg ik wou inslaan.

Mijn droom om zelfstandige logopediste te worden en te werken met kinderen en jongeren met taal- ,spraak- en leermoeilijkheden werd dan ook werkelijkheid.

Ik werk sinds mijn afstuderen op verschillende plaatsen als zelfstandige logopediste, en het blijft mijn passie om kinderen en jongeren te helpen bij het ontwikkelen en ontplooien van hun eigen mogelijkheden.

Zo ook vind ik het erg belangrijk om mijzelf steeds verder te specialiseren en zo veel mogelijk te groeien in mijn beroep. Ik volg daarom meerdere studiedagen per jaar, om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.