Doelgroep

Zowel kleuters,  lagere schoolkinderen, middelbare schoolstudenten en volwassenen kunnen bij mij terecht voor de behandeling van volgende problematieken:

Taalproblemen

Duurt het bij uw kleuter langer voordat hij begint te spreken? Merkt u reeds op kleuterleeftijd op dat uw kleuter moeite heeft met het aanleren van nieuwe woordenschat? Vormt het spreken in meerwoordzinnen een probleem? Kan uw kleuter moeilijk duidelijk maken wat hij/zij wil?

Leerproblemen (rekenen, lezen en spelling)

Heeft u zoon/dochter moeite bij het automatiseren van de letterkennis? Verloopt het onthouden van de maaltafels erg moeizaam? Lukt het memoriseren en toepassen van de spellingregels niet ondanks inoefening?

Spraak- en articulatieproblemen

Dit kan zowel op kleuter- lagere school- middelbaar als volwassen leeftijd worden behandeld. Lukt het vormen van een correcte /r/ klank niet? Heeft uw kind last van slissen? Is er een verkeerde tongpositie/ademhaling? Ook in functie van orthodontische behandelingen kan de tandarts/orthodontist u doorverwijzen voor logopedische therapie. 

Vreemde talen (Frans, Engels)

Verloopt het aanleren van nieuwe talen in het middelbaar moeilijk? Lukt het maar niet om de juiste schrijfwijze aan te leren? De correcte uitspraak van het Frans/Engels is moeilijk? Woordenschat vanbuiten leren is moeilijk?

Extra ondersteuning bij leertaken

Ook voor extra ondersteuning bij schoolse taken kunt u bij mij terecht.